Fundația „Alături de Voi” România

Despre Fundația „Alături de Voi” România

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală de tip întreprindere socială de inserție, înființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. ADV România are sediul național în Iași și este înregistrată ca fundație românească, este independentă față de autoritățile statului, nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite ideologii, doctrine sau religii.

ADV România, a înființat în timp 3 afaceri sociale, fiind declarată Antreprenorul Social al Anului 2016 în cadrul competiției mondiale EY Entrepreneur Of The Year.

 Pe principiul one-stop-shop, o persoană defavorizată sau din centrul de plasament, poate accesa, un pachet de servicii pentru un cumul de probleme: servicii sociale, psihologice, educaționale, de orientare profesională, calificare, angajare și asistență la locul de muncă.

În timp, ADV România a creat 7 produse, pentru o abordare integrată în domeniul economiei sociale:

● În 2004 – Clubul Tinerilor – centrul de zi pentru copii și tineri din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilități! Învățăm împreună, abilități de viață independentă pentru a rupe cercul sărăciei! Investim continuu în educație, cel mai de preț lucru pe care îl poate avea o persoană!

● În 2008 – UtilDecounitate protejata autorizata și întreprindere socială de inserție care a creat peste 150 de locuri de muncă, din care mai mult de jumătate pentru persoane cu dizabilități și din alte categorii vulnerabile. Oferă servicii de arhivare și depozitare documente, producție echipamente de lucru si protecție, tipografie și servicii SSM.

● În 2016 – JobDirect – întreprinderea socială și prima Agenție de Plasare și Asistență la Locul de Muncă din România, specializată pe angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Oferă servicii de evaluare, testare, consiliere, formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii, respectiv job-coaching pentru menținerea locului de muncă.

● În 2017 – WISE.travel – întreprinderea socială – tour operator în domeniul turismului. Susține ONG-uri și afaceri sociale dezvoltând comunități!

● În 2018 – Academia ADV - Investim în educație, cercetare, politici publice și inovare socială, în domeniul economiei sociale! Facem acest lucru în România, Republica Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană.

● În 2019 – Acceleratorul de Întreprinderi Sociale - Administrator de grant pentru 42 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în România, 5 în Republica Moldova și 3 în Ucraina! Multiplicăm întreprinderi sociale și generăm impact social și economic pentru om, mediu și comunitate!

● În 2021 – AFIN, primul IFN din România dedicat creditării și dezvoltării întreprinderilor sociale, împreună cu partenerii noștri! 

Povestea ADV România, este scrisă de oameni și reprezintă visul lor de a crea o lume mai bună! Vino alături de noi! Hai să construim împreună! Să fim noi schimbarea, pe care am dori să o vedem la cei din jur! 

Ceea ce facem zi de zi.., ne definește viitorul!

ADV România a derulat timp de 19 ani, peste 85 de proiecte/programe cu o valoare totală de peste 30 milioane de euro, prin finanțarea unor organisme internaționale, autorități locale și din fonduri proprii. Programele fundației derulate la nivel local, regional și național, cât și la nivel transfrontalier/transnațional, sunt în domeniul serviciilor sociale și al economiei sociale, fiind dezvoltate în timp, servicii inovative orientate spre incluziunea și ocuparea grupurilor vulnerabile, în special tineri. În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby și advocacy pentru sectorul ONG, promovarea și apărarea drepturilor beneficiarilor direcți – persoanele din grupuri vulnerabile și o componentă de asistență pentru dezvoltare – acordată ONG-urilor din R. Moldova, Ucraina și Nigeria.

ADV România este inițiatorul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, înființată în august 2014. Președinția primului mandat este deținută de către ADV România, prin reprezentantul legal, Angela Achiței.

ADV România, începând cu iulie 2015,  este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2015-2020 – ADR Nord Est, și din aprilie 2016, membră a Coaliției Naționale de Combatere a Sărăciei.

ADV România este acreditată ANC pentru: Formator, Legător manual, Competențe comune-competențe informatice, Antreprenor în economia socială, Manager de întreprindere socială, Manager proiect, Arhivar și Arhivist.

ADV România este certificată ISO 9001- management al calității, ISO 14001 – management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management al securității informației.

ADV România investește în comunitate fiind unul din promotorii conceptului de economie socială / antreprenoriat social în România, R. Moldova și Ucraina.

 

SUS

Contactați Intreprinderea socială

Captcha Code